I spel som Dungeons & Dragons och Pathfinder väljer varje spelare en livsåskådning till sin rollperson. Även alla monster har ett sådant och ibland även länder och städer. Vad är då livsåskådning? Livsåskådning är ett verktyg för att utveckla din rollpersons identitet. Det finns inga förbud och annat knutet till detta men du bör spela din rollperson efter din livsåskådning, och om du inte gör det kanske du gör rätt i att byta livsåskådning så att denna bättre passar in i sättet du spelar din rollperson.

I nyss nämnda spel jämför man lag mot kaos samt godhet mot ondska. På detta vis får man en matris med nio möjliga livsåskådningar och varje levande väsen tillhör exakt en av dessa.

Lag mot kaos

Följer du Lag talar du sanning, håller ditt ord, respekterar auktoritet, seder och bruk, samt dömer de som faller till korta för dessa. Lutar du mer åt Kaos följer du ditt samvete mer, avskyr att bli tillsagd vad du skall göra, samt föredrar nya idéer framför traditioner. Du håller sitt ord om det passar dig.

Godhet mot ondska

Goda personer skyddar oskyldigt liv, onda personer har inga moraliska betänkligheter när det kommer till att utnyttja och skada andra i vinstsyfte eller för underhållning.

Neutral då?

Mellan båda dessa motsatser finns en neutral vinkling också, som innebär att man inte riktigt tagit ställning, eller det inte direkt väger över åt ena eller andra hållet. I förhållandet mellan Lag och kaos betyder neutral har viss respekt för auktoritet och känner inte behovet att vare sig lyda eller motsätta sig denna. Generellt är denne person ärlig men kan tala med kluven tunga för att skydda sig själv.

I förhållandet mellan godhet och ondska betyder neutral att man inte dödar oskyldiga men saknar det fullständiga engagemanget att utsätta sig själv för för stor fara för att skydda andra.

Detta gör att man får välja mellan en av följande livsåskådningar:

  • Lag-god: Lawful-good
  • Lag-neutral: Lawful-neutral
  • Lag-ond: Lawful-evil
  • Neutral-god: Neutral-good
  • Neutral-neutral – kallas True Neutral.
  • Neutral-ond: Neutral-evil
  • Kaotisk-god: Chaotic-good
  • Kaotisk-neutral: Chaotic-neutral
  • Kaotisk-ond: Chaotic-evil

Vissa raser och klasser har begränsningar på vilka livsåskådningar man får tillhöra, men utöver det står det dig ganska fritt att välja. Beroende på äventyr/kampanj/äventyrargrupp/spelledare kan det dock vara direkt olämpligt att använda en livsåskådning som innehåller ondska.

Du kan läsa mer om livsåskådning i Pathfinder Reference Document.