The one who tell the stories rule the world

Etikett: husregler

Husregel: Bonus Tokens

Jag läste någonstans på nätet om en trevlig husregel någon förordade. Tyvärr minns jag inte var jag läste det, så ni får bara helt enkelt lita på mitt ord att det står nått om det där ute. Jag har här lånat den idén och vidareutvecklat den lite.

Spelledaren har ett antal polletter (tokens) som han delar ut till spelarna om dessa roar spelledaren på något sätt, exempelvis spelar ut en förmåga/power. Dessa polletter kan sedan växlas in mot +1 i ett valfritt tärningsslag. Exempel på att spela ut en förmåga är alltså att istället för att säga “Jag kastar en fireball” säga “Jag låter ett eldklot omfånga de usla hundarna” samtidigt som man med gester och mimik visar hur eldklotet kastas och de usla hundarna fattar eld.

Utvecklingen av regeln är att ha polletter med flera olika färger, och låta dessa betyda olika saker. Röda polletter kan användas för att ge +1 på ett anfallsslag, gula polletter ger +1 i skada och så vidare. Man kan även tänka sig en grön pollett som kan användas som ett action point. Detta sistnämnda är dock något man bör använda med återhållsamhet då det kan rubba spelbalansen lite.

Om man har flera färger med olika betydelser på polletterna kan man tänka sig att spelledaren antingen delar ut dessa med vilja, eller när någon skall få en pollett så drar spelledaren (eller spelaren) slumpmässigt för att se vad för färg/fördel han får.

Flera rollpersoner per spelare

Dungeons & Dragons fjärde utgåva har förflyttat spelet närmare datorrollspelens förtrollade värld. Detta kan man exempelvis märka på reglerna för helande och mer specifikt på förmågan Second Wind som alla rollpersoner besitter. Åtminstone en gång per situation (som den gällande översättningen av Encounter är enligt Drakar.nu, en gång per strid alltså) kan rollpersonen återfå en fjärdedel av sina totala kroppspoäng. Utanför en strid kan man göra detta fyra gånger i rad, med en fem minuters andhämtning mellan varje gång, och därmed gå från 0 kroppspoäng till totalt oskadd på ungefär tjugo minuter. Man skall väl inte tala om realism när man pratar om ett fantasyrollspel, men man kan väl utan att överdriva säga att detta är ett kraftigt ställningstagande från gängse rollspelsregler där kroppens naturliga helande skulle ta flera veckor.

Jag vill med detta inte hacka ner på denna lilla egenhet utan snarare förstärka den. Speciellt om man är få spelare kan det vara lockande att låta varje spelare sköta fler än en rollperson. Detta kan man höra på två sätt, antingen har han två eller fler rollpersoner som strider samtidigt sida vid sida, eller så kan man låta rollpersonerna ha nedanstående feat som låter honom skifta mellan rollpersoner. Dessa skiften kan antingen vara automatiska, exempelvis att den utlöses när D&D, husregler, multipla rollpersoner, rollpersoner når 0, eller frivillig, att man när som helst kan skifta mellan rollpersonerna och använda den som passar bäst för stunden.

Utrustning följer med med rollpersonen, och två rollpersoner kan ha helt skilda uppsättningar vapen och rustning. Hur man gör med erfarenhetspoäng är upp till spelledaren, men ett förslag är att alla rollpersoner delar lika på alla XP av bekvämlighetsskäl.

Denna feat kan också användas för en rollperson med personlighetsklyvning. Då kan kan ha helt andra faktorer som utlöser skiftet, exempelvis varje kritisk träff eller om man utsätts för en fobi rollpersonen har.

Change character               General
You feel your about too meet your maker. It’s about time to change character.
At-Will Δ Arcane Δ Standard action Δ Personal
Trigger: When you reach 0 hit points or lower, this power gets executed automatically, as a Free action.
Effect: You can when ever you like change character to another or your characters. Equipment gets changed with the character.
Special: For a less computer game-like effect, this power can be an Encounter power. If you already used this power this encounter when you reach 0 hit points or lower, follow the ordinary rules for damage and dying (Players Handbook, page 295).

Notering: Detta inlägg är även tillgängligt på engelska.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén