Dungeons & Dragons fjärde utgåva har förflyttat spelet närmare datorrollspelens förtrollade värld. Detta kan man exempelvis märka på reglerna för helande och mer specifikt på förmågan Second Wind som alla rollpersoner besitter. Åtminstone en gång per situation (som den gällande översättningen av Encounter är enligt Drakar.nu, en gång per strid alltså) kan rollpersonen återfå en fjärdedel av sina totala kroppspoäng. Utanför en strid kan man göra detta fyra gånger i rad, med en fem minuters andhämtning mellan varje gång, och därmed gå från 0 kroppspoäng till totalt oskadd på ungefär tjugo minuter. Man skall väl inte tala om realism när man pratar om ett fantasyrollspel, men man kan väl utan att överdriva säga att detta är ett kraftigt ställningstagande från gängse rollspelsregler där kroppens naturliga helande skulle ta flera veckor.

Jag vill med detta inte hacka ner på denna lilla egenhet utan snarare förstärka den. Speciellt om man är få spelare kan det vara lockande att låta varje spelare sköta fler än en rollperson. Detta kan man höra på två sätt, antingen har han två eller fler rollpersoner som strider samtidigt sida vid sida, eller så kan man låta rollpersonerna ha nedanstående feat som låter honom skifta mellan rollpersoner. Dessa skiften kan antingen vara automatiska, exempelvis att den utlöses när D&D, husregler, multipla rollpersoner, rollpersoner når 0, eller frivillig, att man när som helst kan skifta mellan rollpersonerna och använda den som passar bäst för stunden.

Utrustning följer med med rollpersonen, och två rollpersoner kan ha helt skilda uppsättningar vapen och rustning. Hur man gör med erfarenhetspoäng är upp till spelledaren, men ett förslag är att alla rollpersoner delar lika på alla XP av bekvämlighetsskäl.

Denna feat kan också användas för en rollperson med personlighetsklyvning. Då kan kan ha helt andra faktorer som utlöser skiftet, exempelvis varje kritisk träff eller om man utsätts för en fobi rollpersonen har.

Change character               General
You feel your about too meet your maker. It’s about time to change character.
At-Will Δ Arcane Δ Standard action Δ Personal
Trigger: When you reach 0 hit points or lower, this power gets executed automatically, as a Free action.
Effect: You can when ever you like change character to another or your characters. Equipment gets changed with the character.
Special: For a less computer game-like effect, this power can be an Encounter power. If you already used this power this encounter when you reach 0 hit points or lower, follow the ordinary rules for damage and dying (Players Handbook, page 295).

Notering: Detta inlägg är även tillgängligt på engelska.